Välj storlek på boken

Skriv en personlig hälsning till barnet här. Använd inte emojis då de tyvärr inte kan visas i texten. Texten kommer att stå på första sidan oavsett vilken historia det är (max 300 tecken).

Uppgifter om barn 1

 
Du har valt Pojke
Du har valt Mörk
Du har valt Medium
Skriv namnet på orten där barnet bor.

Uppgifter om barn 2

Detta barn kan vara ett syskon, en tvilling eller en kompis som har fått lov att sova över hos barn 1.
 
Du har valt Flicka
Du har valt Blond
Du har valt Medium

Information om de vuxna

Skriv namnet på en vuxen som ska vara med i historien. Denna person bor tillsammans med barn 1 (och eventuellt barn 2) och är inte illustrerad i boken.
Skriv namnet på en vuxen som ska vara med i historien. Denna person bor tillsammans med barn 1 (och eventuellt barn 2) och är inte illustrerad i boken.