Träffa teamet bakom Min bästa bok

Michael René Hansen portrait

Ekonomichef

Michael René Hansen

Anna Dybdal portrait

Redaktör

Anna Dybdal

David Mickeleit portrait

Art Director

David Mickeleit

Mette Mørksted portrait

Brand Manager

Mette Mørksted

Paula Repo portrait

New products Manager

Paula Repo

Nicolai Winberg Nielsen portrait

Paid Marketing Manager

Nicolai Winberg Nielsen

Dorthe Schmidt portrait

Paid Marketing Manager

Dorthe Schmidt

Marc Aarnio Faaborg portrait

Grafisk designer

Marc Aarnio Faaborg

Katrine Aastrøm portrait

Praktikelev

Katrine Aastrøm

Dan Woolbarn portrait

Country Manager, UK & Irland

Dan Woolbarn

David Gélie portrait

Country Manager, Frankrike

David Gélie

Emma Høyrup portrait

Country Manager, Danmark

Emma Høyrup

Erica Filippucci portrait

Country Manager, Italien

Erica Filippucci

Eva Ørskov portrait

Country Manager, Slovakien och Tjeckien

Eva Ørskov

Jenni Salmela portrait

Country Manager, Finland

Jenni Salmela

Joana Matias portrait

Country Manager, Portugal och Spanien

Joana Matias

Lene Bjørkhaug portrait

Country Manager, Norge

Lene Bjørkhaug

Lisa Mach portrait

Country Manager, Sverige & Kundserviceansvarig

Lisa Mach

Monika Kaminska portrait

Country Manager, Polen

Monika Kaminska

Nicole van Beek portrait

Country Manager, Holland

Nicole van Beek

Oana Parepa portrait

Country Manager, Rumänien

Oana Parepa

Tamara Weber portrait

Country Manager, Tyskland

Tamara Weber

Stinne Lageri portrait

Content Manager

Stinne Lageri

Jonas Linderoth portrait

Utvecklare

Jonas Linderoth

Kasper Ebsen portrait

Utvecklare, internt

Kasper Ebsen

Caroline Bock portrait

Kundservice- och Marknadsassistent

Caroline Bock

Dana Halik portrait

Ekonomiassistent

Dana Halik

Författare och Illustratörer


Anja Løfkvist portrait

Illustratör

Anja Løfkvist

Anne Mette K Olesen portrait

Författare

Anne Mette K Olesen

Anne Lindhard portrait

Författare

Anne Lindhard

Brian Mogensen portrait

Författare

Brian Mogensen

Ewa Delgado portrait

Illustratör

Ewa Delgado

Helena Joy portrait

Författare

Helena Joy

Ina Victoria Haller portrait

Författare

Ina Victoria Haller

Jonas Sonne portrait

Illustratör

Jonas Sonne

Karin Lindeskov portrait

Illustratör

Karin Lindeskov

Katia Gaigalova portrait

Illustratör

Katia Gaigalova

Marina Skok Nielsen portrait

Författare

Marina Skok Nielsen

Meike Schneider portrait

Illustratör

Meike Schneider

Sarah Conradsen portrait

Illustratör

Sarah Conradsen

Søren Juhl portrait

Illustratör

Søren Juhl

Tatjana Beimler portrait

Illustratör

Tatjana Beimler