Det finstilta

Uppdaterad augusti 2021

Frakt och leverans

Alla försändelser skickas med PostNord och paketet levereras normalt inom 4-6 vardagar. Under vissa perioder med helgdagar, lov eller högt belastade perioder kan leveransen ta längre tid.

Vi skickar till alla länder som kan väljas i rullistan med flaggor i webshoppen. Det går tyvärr inte att hämta varor på vårt lager.

Om din order innehåller både böcker och posters skickas dessa i två olika försändelser. Du får därför två spårningsnummer så att paketen kan spåras var för sig.

När din beställning är skickad och inskannad hosPostNord kommer du att få ett e-postmeddelande om detta. I meddelandet kommer du få ett spårningsnummer så att du kan följa ditt pakets leveransväg. Vid felaktig adress, låst port eller andra orsaker till att paketet inte kan levereras skickas paketet i retur till Min Bästa Bok. I detta tillfälle bedes du kontakta Min Bästa Bok för hjälp med en ny försändelse till rätt adress. 

Retur/ångerrätt

Eftersom alla produkter är unika och specialtillverkade för varje enskilt barn kan vi tyvärr inte göra återköp. En order kan inte makuleras om produktionen av ordern redan har påbörjats. Därför är det viktigt att kontrollera all information man skrivit in under beställningen innan ordern genomförs. Se EUs regler om specialtillverkade produkter i Europarlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU paragraf 49.

Vid behov av att ändra den personliga informationen i ordern kan den redigeras inom 1 timme efter genomförd beställning, via orderbekräftelsen. Därefter är det inte längre möjligt att ändra i beställningen. Du är alltid välkommen att kontakta kundservice vid funderingar omkring detta.   

Betalningsinformation

Alla priser är i SEK och inkluderar 6% moms vid köp av böcker och 25% moms vid köp av posters. På minbästabok.se betalar du via Adyen, där du kan välja att betala inom 30 dagar, delbetala eller betala med Visa & MasterCard.

Vi drar såklart först beloppet när beställningen är skickad. 

Säkerhet

Vi använder Adyen för att kontrollera betalningarna. Adyen krypterar alla dina kortuppgifter med TLS-protokoll (Transport Layer Security). Det betyder att ovidkommande inte kan avläsa ditt kortnummer eller annan information under transaktionen med Adyen. Uppgifter som anges på minbästabok.se sparas endast i syfte att kunna serva dig som kund och leverera dina varor. Vid betalning och angivning av kortuppgifter sker detta direkt genom Adyen. Därför är dina kortuppgifter 100% säkra hos Adyen. Varken Min Bästa Bok eller andra kan få tillgång till dem. 

E-post och marknadsföring

Som en del av vår kundservice skickar vi i förbindelse med köp en beställningsbekräftelse, en bekräftelse på att beställningen skickats, ett uppföljningsmeddelande samt en bekräftelse på ändringar, så länge som du har rättat dina uppgifter inom en timme efter att beställningen är genomförd.

Köpvillkor

Syfte och omfång

Dessa villkor fastställer de specifika villkoren för leverans av varor och tjänster från Min Bästa Bok. Vid varje köp accepteras villkoren i köpvillkoren. Min Bästa Bok förhåller sig rätten att ändra villkoren utan varsel och med verkan för redan ingångna avtal.

Pris och betalning

Alla priser som visas på minbästabok.se är inklusive moms, och om inte annat specificeras tillkommer fraktkostnader. Betalning sker vid slutet av beställningen via de betalningsmetoder som specificeras på webbplatsen.

Leverans och försening

Produkten levereras normalt inom 4-6 vardagar, inklusive produktion. Kunden har rätt att häva avtalet under förutsättning att tidsplanen ovan överskrids väsentligt. Väsentlig försening inträder tidigast vid mer än 30 arbetsdagars avvikelse från en avtalad tidsfrist. Om förseningen beror på förhållanden som MinBästaBok.se inte har ansvar för (härunder förseningar eller bristande leverans från underleverantörer, förseningar hos kunden och kundens bristande medverkan) kan förseningen inte medföra att kunden får ersättning, härunder möjlighet att upphäva köp.

Om leveransen försenas eller förhindras på grund av force majeure är MinBästaBok.se inte ansvariga. Om en händelse som MinBästaBok.se inte har ansvar för orsakar att omkostnaderna för MinBästaBok.ses leveransförpliktelse ökar, är MinBästaBok.se inte förpliktigad att genomföra dessa. Vid bevisbart korrekt utskick (i förhållande till avtalad leveranstid) är MinBästaBok.se inte ansvariga för post- och fraktleverantörens försening eller förlust av försändelse. Kunden kan aldrig ange försening för produkter som redan levererats.

Egendomsförhållande

Kunden får först egendomsrätt över det fysiska exemplaret av en produkt när den betalats till fullo till Min Bästa Bok. Samtliga varor från Min Bästa Bok förblir dess egendom tills full betalning mottagits. Efter egendomsrättens övergång till kunden förhåller Min Bästa Bok sig rätten att använda framställt arbete som referens i dess egen marknadsföring.

Reklamation och fel

Min Bästa Bok har inte ansvar för fel som kunden inte rättat skriftligen innan beställningen genomförts. Om leveransen visar sig innehålla fel är kunden förpliktigad att reklamera denna inom rimlig tid genom att kontakta oss direkt. Min Bästa Bok är berättigad att försöka lösa felet så länge som detta kan ske inom rimlig tid och det värderas att Min Bästa Bok är ansvarig för felet.

OBSERVERA att färger i de tryckta produkterna kan skilja sig från färgerna som visas på en skärm, och att detta inte kan anses vara ett fel. Samt att hudfärger och hårfärger som visas i beställningsprocessen inte är precisa och kan variera i förhållande till hur karaktärerna i de olika böckerna är illustrerade.

Dessutom är köplagen om två år giltig.

Skuldbegränsning

I händelse av försening eller fel på den levererade produkten är Min Bästa Bok är inte ansvarig för förlust, omkostnader eller andra indirekta förluster, härunder förlust till följd av kundrelation till en tredje part. Min Bästa Bok är i övrigt endast ersättningsansvarig gentemot kunden vid förlust eller skada som beror på grov oaktsamhet eller försåtliga handlingar. Min Bästa Bok är inte ansvarig för indirekta förluster eller direkta förluster, om de sistnämnda är till följd av förseningar eller förluster av data eller förlorad inkomst.