Stinne Lykke Valentin Nordvig portrait
Författare

Stinne Lykke Valentin Nordvig

Att läsa böcker är bra för själen och det är ännu bättre att dela läsupplevelsen med de man tycker om. Jag älskar att bidra till den processen när jag skriver berättelser och jag gillar att leka med olika världar, bilder och språk. 

I mitt jobb som gymnasielärare i religion, kulturförståelse, nordiska språk och litteratur har berättandet alltid varit utgångspunkten för mitt största intresse. Efter att jag har fått min son har detta intresse fått sitt helt unika närvarande lekrum där lyckan med berättelser, fantasi och självinsikter är märkbar och konkret. 

Barn förstår sin värld gradvis, i bitar, genom igenkännande och bekräftelse, men även genom små försiktiga trippande barnsteg ut i en värld av förundran och nya idéer. Den personliga barnboken bildar ramen för den utvecklingen. Den visar nya världar och matar fantasin, som ju är den bästa gåvan av alla, och det är en fantastisk process att vara med om. 


Rymdresa!
Åldersgrupp 5 till 8 år pages 32 sidor
Välj denna bok
Tidsresa!
Åldersgrupp 5 till 9 år pages 32 sidor
Välj denna bok