Anna Dybdal portrait
Redaktör

Anna Dybdal

Mitt namn är Anna och jag är redaktör hos Min Bästa Bok. Här hjälper jag t.ex. våra duktiga författare med att göra deras texter redo för utgivning och matcha dem med våra kreativa illustratörer, så att nya böcker kan se dagens ljus. Tillsammans med min kollega, Helena, har jag även skrivit några av våra nyaste utgivningar.

Enligt mig är litteraturens värld fantastisk. Med erfarenhet från mitt före detta jobb som lärare i grundskolan kan jag bara bekräfta det viktiga i att väcka, utveckla och stimulera barnens intresse för ord och bilder. Vår utgivning av personliga barnböcker på Min Bästa Bok är ett roligt och annorlunda sätt att fånga barnens uppmärksamhet. När man läser böckerna högt bidrar de också med att stärka samvaron mellan barn och vuxen. Det betyder något och gör skillnad för barnet, för dess läslust och språkförståelsen framöver.

Bondgård!
Åldersgrupp 0 till 4 år pages 24 sidor
Välj denna bok
Bilbok!
Åldersgrupp 0 till 4 år pages 24 sidor
Välj denna bok
Förskola!
Åldersgrupp 0 till 4 år pages 24 sidor
Välj denna bok
Julbok!
Åldersgrupp 0 till 4 år pages 24 sidor
Välj denna bok
Djurbok!
Åldersgrupp 0 till 4 år pages 24 sidor
Välj denna bok
Två barn!
Åldersgrupp 0 till 4 år pages 24 sidor
Välj denna bok
Skogens djur!
Åldersgrupp 0 till 4 år pages 24 sidor
Välj denna bok
DYKTUR!
Åldersgrupp 3 till 5 år pages 24 sidor
Välj denna bok
FÄRGER!
Åldersgrupp 0 till 3 år pages 24 sidor
Välj denna bok